Garantie

Superlicht garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomste bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Daarvoor gelden op al onze producten de wettelijke garantiebepalingen. Gaat een artikel kapot na meer dan 30 dagen? kijk dan bij Reparatie voor de werkwijze om het artikel te laten repareren.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de (uitgebreidere) fabrieksgarantie zoals die door sommige fabricanten of importeurs wordt gegeven. De fabricant of importeur kan hieraan zelf voorwaarden en bepalingen aan stellen. Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het product.
Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging of reparatie. Logischerwijs vallen glaswerk en (gratis meegeleverde) verbruiksartikelen, zoals tl’s, transformators, drivers, ledlampen, gloeilampen en halogeenlampen, buiten de garantie.

Defect/Verkeerd bij ontvangst

Controleer uw bestelling bij ontvangst altijd goed. Expliciet geldt dat gevallen van breuk of beschadigingen door transport, binnen 5 dagen na ontvangst dient te worden gemeld per email aan Superlicht. Dit onder vermelding van naam, adres en factuurnummer en mogelijkerwijs een foto van het betreffende artikel en pakket met verzendetiket. Een verzekerde verzending dient namelijk bij de transporteur binnen een termijn van 5 dagen te worden gemeld, schade door transport kan na 24 uur niet meer schadeloos worden gesteld. Overige reclamaties dienen plaats te vinden binnen 1 maand na aanschaf.

Reparatie

Gaat het door u bestelde artikel kapot na 30 dagen? Dan dient het te repareren artikel dient vooraf te worden gemeld middels het versturen van een email van de klachtomschrijving naar bestelling@superlicht.nl onder vermelding van uw naam, adres en factuurnummer en het betreffende artikel. Daarna kunnen deze worden gebracht en weer opgehaald in de winkel te Zoetermeer. Verzending per post behoort tot de mogelijkheid, waarbij de verzendkosten voor rekening kunnen zijn van de klant. Superlicht beschikt over uitgebreide technische expertise voor de meeste reparaties.

Voor sommige producten is het ook mogelijk dat u het defect of reparatie direct bij de producent kan worden gemeld. U wordt hier bij aanmelding van de reparatie over geinformeerd.

Als blijkt dat de schade of defect niet binnen de garantie valt, houdt er dan rekening mee dat (de fabricant) in dat geval kosten in rekening kan brengen en dat de verzendkosten niet worden vergoed.